2000/2001 Königspaar Martin Mertens & Jennifer Hesse

König: Martin Mertens (118. Schuss)

 

Kronkönig: Eckard Lues (20. Schuss)

 

Zepter: Burkhard Lues (27. Schuss)

 

Apfel: Meinolf Meier (28. Schuss)

 

Fass: Karl-Heinz Gelhoet (1. Schuss)